פתיחת פנייה

פתיחת פנייה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


  SAC


  Suporte Hospedagem/Revenda/Streaming

Suporte para Hospedagem, Revenda de Hospedagem e Streaming


  Financeiro

Dúvidas sobre faturas, confirmação de pagamento, alteração de vencimento e outros.